top of page
Folkeinvest_header_V4.png

Ta vare på flokken

Vil du bidra til at pasienter får lavere risiko for underernæring?

​FoodCapture er et digitalt verktøy for å forebygge underernæring i pasientforløpet. Løsningen er utviklet av Universitetet i Oslo i samarbeid med Kreftklinikken ved Oslo Universitetssykehus over fem år, og har dokumenterte resultater om mindre underernæring.

Til toppen: Welcome
Pasient og helsepersonoell med telefon_edited.png

Vår digitale tjeneste

En pasientsentrert app hever kvaliteten på ernæringsarbeidet.
Pasient blir mer involvert i egen ernæring.

Den er faglig forsvarlig, CE godkjent som medisinsk teknisk utstyr for klinisk bruk og designet i tråd med nasjonal faglig retningslinje for underernæring

Illustrated Laptop

Risikovurdering og kartlegging

Avdekke underernæring 

Forstå individuelt behov

Growth

Plan og digital
kostregistrering

Etablere individuell ernæringsplan
Næringsverdi inntak i sanntid

decision-making-icon-style-free-vector with cross.jpg.png

Beslutningsstøtte og etterlevelse

Innsikt bedre mulighet til å prioritere

Enklere med "dokumentert omsorg"

Gevinster

Vår ambisjon på sikt er at bruk av vår løsning kan statistisk dokumentere
bedre vektutvikling/ KMI hos pasient sammenlignet med dagens praksis:

For pasient

Bedre helse og livskvalitet ved å forkorte sykdomsforløp

For helsepersonell

Frigi tid ved forbedret arbeidsprosess

For helseinstitusjon

Reduserte kostnader
Bedre tjeneste

Til toppen: Welcome
Eating an Apple_edited.png

Løsningen gjør en forskjell

Dokumenterte effekter blant annet i en doktorgrad

  • Reduserer antall underernærte 

  • Flere får ernæringsbehandling

  • Flere får individuell ernæringsplan

  • Pasienter mer bevisst eget kosthold

  • Motiverende for pasienter å bruke

  • Bedre dokumentasjon i pasientjournal

  • Tidsbesparende for helsepersonell 

Mann som får hjelp.jpg

Bruker / Pasient

«FoodCapture har gitt meg mye bedre oversikt og gjort meg mer bevisst. Da så jeg jo at dét utgjorde så mye, og dét utgjorde ikke så mye. Det betydde mye, da fikk jeg det litt mer inn i ryggmargen hva forskjellig type mat bidro med. Jeg syntes den appen kom som en innertier, rett inn. Det var helt perfekt å få den.»

"Når appetitten er på bånn, så tror jeg at du klarer å spise mer enn du ville gjort uten Appen. Den gir en oversikt, du ser om du når målet ditt, sant"

Mann som får hjelp.jpg

Sykepleier

"Jeg opplever at noen pasienter blir litt stolte. "Se, I dag har jeg oppnådd 85% av mitt behov." . Det gir dem en følelse av å ha oppnådd noe. De har noe å jobbe mot og har kontrollen selv." 

"Jeg opplever at jeg ikke stoler på kostlister som er ført for hånd. Jeg stoler ikke på at de er ført riktig, at alt er med. Men jeg stoler på Appen. Det er fordi det blir mye synsing med den kaloriregningen. Det blir det ikke med FoodCapture." 

Til toppen: Quote

Book en demo med oss!

En demo består av et 30-45 minutter videomøte med en i teamet som gir en introduksjon om hva FoodCapture gjør, hvilke pasienter den passer for samt viser hvordan løsningen fungerer.

 

Vi vil også høre om ditt behov og hva som er dagens praksis på din institusjon ifm. risikovurdering, diagnose, lage ernæringsplan og oppfølging etter kostregistrering og føring i journalen.

Vi kan også gi råd og tips om hva som er lurt å gjøre for å komme i gang med oss inkl. finansiering/tilskudd og hvem som bør involveres, hvis dere ønsker å prøve oss ut.


Enn så lenge har vi ikke testing mot privatpersoner, men det kommer på sikt...

Takk. Du hører fra oss snart

Sykepleier med skjerm_edited.jpg

Om oss / teamet

Løsningen er utviklet ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus over en periode på fem år, i tett dialog med brukere, kliniske ernæringsfysiologer og andre helsearbeidere. Produktet er medisinsk teknisk utstyr som programvare og den er CE godkjent for klinisk bruk.
 
FoodCapture AS ble opprettet i 2021 for å sikre helsesektoren rask og profesjonell tilgang til innovasjonen, og for å adressere et folkehelseproblem.

Vårt etiske kompass er å bidra til å realisere første setning i "legeløftet" (den hippokratiske ed):"Jeg skal bruke diett til de sykes beste etter egen evne og vurdering og avstå fra å skade eller gjøre urett."
 

Styret

Andre gode hjelpere...

I tillegg til styret har vi har satt opp et "advisory board" bestående av personer med ekspertise innen klinisk ernæring, helsepolitikk, B2B techselskap og internasjonal business med fokus på helse. Per i dag består det av en klinisk ernæringsfysiolog i en pasientorganisasjon, en tidligere helsebyråd, en tidligere helseminister, en senior salgsleder i et globalt farmaselskap, en lobbyist innen teknologipolitikk og en leder for et SaaS proptech.

Gjennom Aleap - Nordens største helseinkubator - får FoodCapture AS også tips, råd og dyrekjøpte erfaringer fra andre helse- og medtech start-ups i lignende situasjon som oss

Våre samarbeidspartnere:

Økonomisk støtte er mottatt fra:

bottom of page